Artikkelit

Sifu Rose Li

Li Shao Chiang

1914-2001

”Let us share the Chinese ancient arts with sincerity and generosity and promote the Arts for Art’s Sake. Let us not abuse them for any personal gain, or ego or power, please!”
Miss Rose Li

Onnekseni minulla on ollut mahdollisuus harjoitella useiden erinomaisten opettajien johdolla ympäri maailmaa. Yksi henkilökohtaiseen kehitykseeni ja opetustyyliini eniten vaikuttaneista opettajista on Sifu Rose Li. Toista hänen tasoistaan sisäisten taitojen (Neijia) opettajaa en ole vielä tavannut.

Vaikka hän opetti Taijita ja Baguaa, hänen vahvuutensa oli kuitenkin Xing yi, jossa hänen suorituksiaan voisi parhaiten kuvata sanoin teräsnyrkki silkkihansikkaassa. Tämä kuvaa erittäin hyvin myös hänen luonnettaan; hän oli syvästi hengellinen, mutta myös hyvin myrskyisä henkilö – sydämeltään taistelija. Nämä ominaisuudet auttoivat häntä myös selviämään yksityiselämässään kohtaamistaan vastoinkäymisistä.

Jostakin syystä hän tuntui luottavan minuun sekä oppilaana että henkilönä ja kertoi seikkaperäisesti peruskoulutuksestaan ja monenlaisista seikkailuista, joissa hän oli osallisena. Hänen tärkein opettajansa kamppailulajeissa oli maineikas Deng Yunfeng, jota monet pitävät yhtenä aikakautensa parhaista. Itse asiassa sifu Deng, tai Deng-setä, kuten Miss Li häntä nimitti, oli paljon muutakin kuin taistelulajien opettaja. Hänellä oli suuri vaikutus Sifu Rose Lin persoonan muotoutumiseen ja elämänkatsomukseen.

Mestari Dengin välittämät arvot ja luonteenlujuus pitivät Sifu Rose Lin tiukasti kiinni vakaumuksessaan seurata ”oikeaa tietä”. Tästä syystä Miss Li on pysynyt suhteellisen tuntemattomana niiden kamppailulajien harjoittajien keskuudessa, jotka määrittelevät menestyksen oppilaiden lukumäärän tai taloudellisen hyödyn perusteella.

Kuten Rose Li itse sanoi: ”Kun noudatan Mestari Dengin oppeja, mikään ei voi turmella minua, ja sen vuoksi minua saatetaan pitää epäonnistujana.”

Me, joilla oli mahdollisuus osallistua hänen opetukseensa, olemme vahvasti eri mieltä!

Miss Lin opetusta kuvaavat mielestäni hyvin alla olevat kaksi sitaattia häneltä:

”Harjoitteluni seurauksena olen parempi itselleni. Vertaaminen johonkin toiseen on epäolennaista. En neuvo millaista elämää heidän tulisi elää, elän omaani.”

”Taidot ovat toissijaisia. Hyvän opettajan, mestarin, luonne on vahvempi kuin hänen nyrkkinsä.”

André Lafond 2010